تماس تلفنی با دکتر رادخواه

وازووازوستومی (باز کردن مجدد واز)

وازووازوستومی


وازووازوستومی یا باز کردن مجدد لوله واز پس از عمل وازکتومی می باشد.  هر چند که وازکتومی را باید روشی غیر قابل بازگشت در نظر گرفت، ولی باز کردن لوله واز امکان پذیر است.
در این عمل میکروسکوپیک باید دو طرف لوله واز که مجرای داخلی آن به قطر تار یک مو است به یکدیگر پیوند شود.
موفقیت روش پیوند میکروسکوپیک برای ظاهر شدن اسپرم در مایع منی بالاتر از 80% است لیکن هر چه بیشتر از زمان بسته شدن لوله بگذرد، این اسپرمها کفایت مناسب برای بارور کردن تخمک را نخواهند داشت. و گاهی علیرغم تعداد مناسب اسپرم، برای باروری نیاز به استفاده از روشهای کمک باروری خواهد بود.

ساعات کار مطب

شنبه                    21:30 - 18:30
دوشنبه                21:30 - 18:30
چهارشنبه             21:30 - 18:30

آدرس مطب و تلفن

   تهران- شهرک غرب- بلوار پاک نژاد - بین دادمان و دریا- مرکز پزشکی یادمان - طبقه اول

  88591523

   info@drradkhah.com

آدرس مطب دکتر رادخواه

جستجو